Antal dueller

3.345

Antal körda kilometer

17.207.418 km

Resultat

Ø 10,9 %